Hľadáte letenku za najnižšiu cenu?

Saudská Arábia King Abdulaziz Center for World Culture

Dovolenka Saudská Arábia King Abdulaziz Center for World Culture


King Abdulaziz Center for World Culture je ďalšou zaujímavou atrakciou navštevovateľov Saudskej Arábie. Tento výnimočný kultúrny komplex, známy tiež ako Ithra, sa nachádza v Dhahran, vo východnej časti krajiny.

Ithra je názvom širšieho projektu, ktorý sa zameriava na rozvoj vzdelávania, kultúry a umenia v Saudskej Arábii. Komplex spája rôzne formy vedomostí v jednom priestore a ponúka návštevníkom viacero možností na objavovanie a interakciu s výstavami a podujatiami.

Súčasťou King Abdulaziz Center for World Culture je Národné múzeum Saudskej Arábie, ktoré je jedným z najväčších múzeí v regióne Blízkého východu. Múzeum ponúka návštevníkom hlboké ponorenie sa do histórie Saudskej Arábie, od staroveku až po súčasnosť. V expozíciách si môžete prezrieť artefakty, dokumenty a interaktívne výstavy, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť dejiny a kultúru krajiny.

Okrem múzea sú v komplexe aj rôzne umelecké galérie a výstavné priestory, kde je možné zhltnúť dávku súčasného umeleckého diela. Výstavné priestory často uvádzajú diela miestnych i medzinárodných umelcov, čím prispieva k pestrosti umeleckej scény v krajine.

King Abdulaziz Center for World Culture je známy aj svojou bohatou ponukou workshopov a vzdelávacích programov. Navštevníci majú možnosť sa zúčastniť rôznych kurzov a seminárov v rôznych oblastiach, vrátane umeleckej tvorby, literatúry, hudby a technológií. Tieto programy majú za cieľ podporovať tvorivé myslenie a rozvoj vzdelávania medzi obyvateľmi Saudskej Arábie.

Napriek tomu, že Saudská Arábia je známa predovšetkým svojimi ropnými rezervami a islamskou kultúrou, King Abdulaziz Center for World Culture prichádza s jedinečnou príležitosťou spoznávať iné stránky krajiny. Komplex ponúka priestor pre dialóg medzi rôznymi kultúrami a podporuje medziľudské vzťahy prostredníctvom vzdelávania a umeleckých projektov.

Pre tých, ktorí trávia dovolenku v Saudskej Arábii, návšteva King Abdulaziz Center for World Culture by mala byť nevyhnutnou súčasťou ich itinerára. Toto miesto ponúka pohľad do histórie, umeleckého a vzdelávacieho sveta, ktoré umožňuje lepšie porozumenie tejto fascinujúcej a rôznorodej krajine.


Ubytovanie Saudská Arábia King Abdulaziz Center for World Culture


King Abdulaziz Center for World Culture is a prominent cultural and educational institution located in Dhahran, Saudi Arabia. Commonly known as Ithra, the center provides a unique and enriching experience for both residents and visitors alike. From its architectural design to its vast array of programs and exhibitions, Ithra has become a symbol of Saudi Arabia's commitment to cultural development.

Situated amidst the rolling hills of Dhahran, Ithra boasts a strikingly modern and innovative design. The center's architecture seamlessly blends traditional Arabian elements with contemporary aesthetics, creating a visually stunning and harmonious structure. Designed by the renowned Norwegian architectural firm Snøhetta, Ithra's exterior is characterized by its dynamic and fluid forms, inviting visitors to explore its many offerings.

Inside, the King Abdulaziz Center for World Culture is a haven for intellectual and artistic pursuits. The center is divided into various sections, each catering to a particular aspect of human expression and knowledge. The Knowledge Tower, for instance, houses a vast library that is home to a wide selection of books, manuscripts, and digital resources. It is a place where individuals can immerse themselves in the world of literature and scholarly research.

For those interested in the visual arts, Ithra offers several art galleries that showcase both local and international artworks. These exhibitions feature a diverse range of mediums, including paintings, sculptures, installations, and digital art. This commitment to promoting and supporting the arts is a central pillar of Ithra's mission, as it seeks to foster creativity and cross-cultural understanding.

In addition to its extensive library and art galleries, the center also boasts a state-of-the-art theater. This venue regularly hosts a variety of performances, including plays, concerts, and cultural shows. Here, visitors can witness the talents of both local and international artists, providing a platform for cultural exchange and appreciation.

Moreover, Ithra offers a wide range of educational and cultural programs aimed at both children and adults. These programs encompass workshops, lectures, and interactive exhibitions, providing visitors with opportunities to learn and engage with various fields of knowledge. From STEM education to traditional Arabic calligraphy, the center is committed to providing a well-rounded and inclusive learning experience.

In terms of accommodation, visitors to Ithra can enjoy the convenience of nearby hotels within Dhahran. These hotels range from luxurious to budget-friendly, catering to the diverse needs of travelers. With their modern amenities and proximity to the center, these accommodations offer a comfortable and convenient stay for those looking to delve into the cultural offerings of Ithra.

Overall, the King Abdulaziz Center for World Culture in Saudi Arabia is a true testament to the country's commitment to fostering cultural exchange and intellectual growth. Through its striking architecture, diverse range of programs, and dedication to the arts, Ithra has become an essential destination for individuals seeking a deeper understanding of Saudi Arabian culture and its global connections. Whether one is a resident or a visitor, Ithra promises an unforgettable experience that celebrates the beauty and richness of human knowledge and creativity.


Najčastejšie otázky a odpovede Saudská Arábia King Abdulaziz Center for World Culture


Najčastejšie otázky a odpovede Saudskej Arábie King Abdulaziz Center for World Culture:

1. Aké sú otváracie hodiny King Abdulaziz Center for World Culture?

Otváracie hodiny sú od nedele do stredy od 10:00 do 22:00 hod. a vo štvrtok a piatok od 14:00 do 22:00 hod. V sobotu je stredisko zatvorené.

2. Je možné zarezervovať si vstupenky online?

Áno, vstupenky je možné rezervovať online na webovej stránke King Abdulaziz Center for World Culture.

3. Aké vstupné sa platí na King Abdulaziz Center for World Culture?

Vstupné sa líši podľa veku návštevníka a typu návštevy. Deti do 3 rokov majú vstup zdarma. Pre deti a mladistvých od 4 do 18 rokov je vstupné 40 SAR a pre dospelých je vstupné 85 SAR. Pre niektoré výstavy a programy sa môže vstupné líšiť.

4. Aké aktivity sú k dispozícii v King Abdulaziz Center for World Culture?

King Abdulaziz Center for World Culture ponúka rôzne aktivity, vrátane múzeí, knižníc, kultúrnych a vzdelávacích podujatí, ako aj rôznych kreatívnych workshopov a predstavení.

5. Je nutné rezervovať si vstupenky vopred?

Nie, rezervácia vstupeniek nie je povinná, no odporúča sa ju zabezpečiť vopred. Pri vysokom počte návštevníkov môže dôjsť k obmedzeniu počtu vstupov.

6. Aké storočia kultúry sú reprezentované v King Abdulaziz Center for World Culture?

King Abdulaziz Center for World Culture predstavuje širokú škálu kultúr z rôznych storočí a regiónov, vrátane arabskej, islamskej, medzinárodnej a modernistickej kultúry.

7. Kde sa nachádza King Abdulaziz Center for World Culture?

King Abdulaziz Center for World Culture sa nachádza v Dhahran v Saudskej Arábii.


Letenka Saudská Arábia King Abdulaziz Center for World Culture


King Abdulaziz Center for World Culture, známejšie ako Ithra, je jednou z najvýznamnejších kultúrnych destinácií v Saudskej Arábii. Nachádza sa v Dhahran, veľkomestskej oblasti v provincii Východné pobrežie Saudskej Arábie. Tento viacúčelový komplex prináša kultúrny bohatstvo, vzdelávanie a inováciu do tejto regiónu a je kľúčovým pilierom ambiciózneho Saudskoarabského národného plánu Vision 2030.

Ithra slúži ako vedecké, umelecké a kultúrne centrum pre národnú aj medzinárodnú komunitu. Je to miesto, kde sa stretávajú ľudia rôznych kultúr, aby sa vzdelávali, inšpirovali a spolupracovali na pochopení a rozvoji kultúry, umenia a vedy. Jeho misiou je budovať mosty medzi národmi, podporovať kreativitu a inováciu a rozvíjať potenciál jednotlivcov.

Centrum ponúka širokú škálu aktivít pre návštevníkov všetkých vekových kategórií. Medzi hlavné atrakcie patrí múzeum, divadlo, knižnica, expozičné priestory, dielňa a vzdelávacie programy. Múzeum je bohaté na históriu Saudskej Arábie a predstavuje návštevníkom rozmanitú zbierku artefaktov, dokumentov a exponátov, ktoré sú dôležité pre kultúru a dejiny krajiny.

Divadlo v Ithre je jedným z najväčších a najmodernejších vo svojom druhu na Blízkom Východe. Je navrhnuté s ohľadom na viaceré druhy umeleckých vystúpení a je domovom mnohých kultúrnych podujatí, ako aj medzinárodnej umeleckej scény. Knižnica Ithra poskytuje prístup ku knihám, časopisom, novinám a digitálnym informačným zdrojom z celého sveta.

Vzdelávacie programy a dielne sú súčasťou snaženia Ithry presadzovať vzdelávanie a rozvoj v komunite. Ponúkajú sa rôzne prednášky, kurzy, workshopy a vzdelávacie programy pre deti, mládež aj dospelých. Tieto aktivity majú za cieľ podporovať kreativitu, inováciu a rozvoj kritického myslenia.

Ithra je príkladom toho, ako Saudská Arábia investuje do kultúry a vzdelávania, s cieľom podporiť rast a rozvoj krajiny. Tento projekt je symbolom všetkých pozitívnych zmien, ktoré sa dejú v Saudskej Arábii a ktoré smerujú k otvorenejšej a rozmanitejšej spoločnosti. King Abdulaziz Center for World Culture je skutočným klenotom Východného pobrežia Saudskej Arábie a je miestom, ktoré každý návštevník musí zažiť.


Počasie Saudská Arábia King Abdulaziz Center for World Culture


Saudská Arábia je známa svojím extrémnym počasím a vysokými teplotami. King Abdulaziz Center for World Culture (KAUST) je výskumná a vývojová organizácia, ktorá študuje a monitoruje toto jedinečné počasie v krajine.

Saudská Arábia sa nachádza v aridnom a polosuchom pásme, čo znamená, že je tu veľmi suché a teploty dosahujú vysoké úrovne. Letá sú dlhé a horúce, s priemernými teplotami okolo 45 °C. Teploty môžu v niektorých regiónoch vystúpiť až nad 50 °C. Tieto vysoké teploty sú spôsobené kombináciou horúceho vzduchu prúdiaceho z púšte a nízkej vlhkosti vzduchu.

Zimy v Saudskej Arábii sú relatívne miernych, avšak dokážu byť stále teplé. Priemerné teploty sa pohybujú okolo 20 °C, ale môžu sa výrazne meniť v závislosti od regiónu. V niektorých oblastiach môžu nočné teploty klesnúť aj pod bod mrazu.

Vďaka King Abdulaziz Center for World Culture je možné lepšie porozumieť a predpovedať toto počasie. Výskumníci a vedci zameriavajú svoje štúdie na rôzne aspekty počasia, vrátane jeho vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie. KAUST používa moderné technológie a metódy na zber údajov, ako sú meteorologické stanice a sondy, ktoré pomáhajú v hĺbkovom štúdiu a analýze počasí.

Jedným z výskumných cieľov KAUST je aj predpovedať a monitorovať silné poveternostné udalosti, ako sú piesočné búrky a záplavy, ktoré môžu mať ničivé následky na životy ľudí a infraštruktúru. Tieto udalosti sa v Saudskej Arábii vyskytujú relatívne často, a preto je dôležité mať k dispozícii spoľahlivé predpovede a systémy varovania.

KAUST tiež spolupracuje s medzinárodnými organizáciami, aby zdieľala svoje poznatky a skúsenosti s inými krajinami, čo pomáha zlepšovať globálne pochopenie a monitorovanie počasia.

Počasie Saudskej Arábie je jedinečné a KAUST hrá veľkú rolu v jeho skúmaní a monitorovaní. Výskumníci a vedci v tejto organizácii pracujú tvrdo na zlepšení predpovedí a systémov varovania, čo prispieva k ochrane a bezpečnosti obyvateľov Saudskej Arábie.


97% nadšených zákazníkov

Najširšia internetová ponuka letov

Cena najnižšia garantovaná

Výhodné ponuky lacných letov.

Lacné lety do celého sveta na jednom portále.

Preskúmať letenky